Julegavetilbud 2020

Siste nytt 2015

Siste nytt 2015

NO-SE-INT-JCH og SE UCH. Bjørklunds K Cito 18346/04.  

 Cito fikk mye oppmerksamhet under VM-dagene for han er vel en av Nordens best premierte pointere de senere år med 6 ganger Cacit, og i tilegg la jeg merke til at hans mange gode avkommer i Finnland og Sverige hadde mange fått med seg. Flere dansker var nede og fulgte Cito, og han skal nå stå i Danmark som avlshund over vinteren. 

Citos sperma blev testet før han dro, og jeg har allerede fått mail om at UNGHUNDEN allerede har parret sin første danske tæve fire ganger. Slå den når Cito nå er 11 år. Keld har for øvrig en datterdatter av Cito fra før nemlig søsteren til Bjørklunds CR Jakson, så han vet hva han går til. Cito står i Danmark laglig til både for syd-Sverige og kontinentet rundt Danmark der interessen var størst fra under VM. Det vil ogaå bli frosset ned cæd etter Cito i Danmark.

Cito står hos Keld Nielsen, som bor i nærheten av Hirtshals og Ålborg. Keld har mobil +4551341552. og meiladresse:www.ju.ke@nielsen.mail.dk.

Intereserte tispeeiere kan henvende seg til Keld eller meg +4790746834

Redigert 23.03.2015 av Einar

Int. SE NO JCH og SE UCH Bjørklunds KJ. Cito etter at han vann SPKs hovedprøve med CACIT i Sælen 2010.

SISTE NYTT 2015

Jeg vil starte det nye året med en begrunnelse for hvorfor jeg dømmer og deltar mere i Sverige i stedet for Norge.

JAKTPRØVER FØR OG NÅ,I NORGE OG NABOLANDENE.

I alle år har vi i Norge slitt med et todommersystem i VK i motsetning til våre naboland der det bare benyttes en dommer pr parti. I tillegg så tilsier prøvereglene i Norge nå at den hunden som fører slippet er den beste. Og i tillegg, den hunden som blir slått på fugl av sin makker, blir i realiteten slått av alle hundene på partiet når hundene rangeres for dagen. 

Når vi så i tillegg i dag har mange nye dommere med lite jakterfaring som blir grillet av ditto instruktører under autorisasjonsprøven på Kongsvoll så blir resultatet mange flere minusdommere som vil prioritere biotopsøkende hunder som også ofte finner fuglen først. Ordet reviering eller avsøking av anvist terreng ,slik en jakthund skal være, blir nedprioritert i de nye reglene i Norge, mens de blir prioritert i de andre nordiske land.

Dette har medført at få fra våre naboland i dag starter på jaktprøvene i Norge med sine revierende fuglehunder da de bare blir overkjørt og slått på fugl av biotopjegerne i VK.

Tilsvarende har norske biotopsøkende hunder små muligheter i våre naboland der en korrekt og bestemt enedommer tilbakekaller føreren av en slik hund så at han må gå foran dommeren sammen med sin makker og styre hunden sin derfra.

De litt drevne førerne utnytter todommersystemet i Norge med å stikke av sammen med sin hund som etter hvert kan være borte hele slippet og når slippet nærmer seg slutten melder de stand og får da med seg en av dommerne for å lete etter hunden, og er de da heldige, noe de ofte er, så finnes hunden i stand langt utenfor det anviste terrenget, mens den revirende hunden som har avsøkt i god bredde det anviste terreng blir slått på fugl. Slike tyvtriks lykkes ikke for en enedommer da føreren må oppholde seg på det punktet han melder stand til dommeren kommer og vil se hunden fra samme punkt i stand. Om ikke dommeren ser hunden derfra får føreren ordre om selv å ga frem og hente hunden og komme tilbake til partiet.

De siste 15 årene har jeg derfor startet lite med mine revierende hunder i Norge da de blir slått ut av de nye dommerne på dårlig søk selv om de har et komplett godkjendt fuglearbeide.

Før vårprøvene i Sverige startet jeg alikevel en av mine hunder i VK på Verdalsprøven, noe jeg siden har angret, og skrev en rapport til dommerutvalget i klubben, dagen etter den 15.mars, i håp om å få til en diskusjon intert blandt klubbens dommere om dommeretikk og ledelse av prøvepartiet. Det er nå gått snart 2 1/2 måned siden brevet blev sendt uten at jeg har mottatt svar, så velger jeg, ut fra det gamle ordtaket om at den som tier samtykker så lar jeg nå også andre få lese rapporten.

Her er rapporten som blev sendt dommerutvalget i ITFK, v/Bjørnar Boneng den 15.03.2015

 Raport fra Kval.parti  VK, Bellingen vest lørdag 14.03.2015.

 Hjemkommet fra en flott dag i fjellet værmessig finner jeg grunn til å sende denne rapporten  internt, da dommerne hadde en mildt sagt dårlig dag i fjellet.

 Det startet allerede i andre slipp der min Pointer hadde slipp mot en breton. Helt mot slutten av slippet blev Breton slått ut. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde noen minutter til gode. Min hund fikk ingen kritikk og heller ingen plassering i løpet av første runde.

 Slippet etter 2 hunder i fugl. Neste slipp 2 Eng.settere fikk slipp ute ved Bellingen, med isflate til venstre og tett hogstmoden skog helt ned til vannkanten til høyre. Begge hundene forsvinner selvsagt i den tette skogen og blir koblet når de kommer tilbake ned på sjøen etter endt slipptid. Nå gjør dommerne også noe de ikke bør gjøre. De tar de to neste hundene i kobbel bort fra skogen og opp til oversiktlig og fint terreng på oversiden av skogen. Når dette slippet avsluttes går den ene eieren fra det forrige slippet, han er selv autorisert dommer, frem til dommerne for å høre hvorfor de to siste hundene fikk gå koblet for å komme i bedre terreng i forhold til hva de hadde fått. Svaret var at de måtte rette seg etter den kjentmannen som var med.

 I et senere slipp startet en ES mot en Breton. Setteren slår egenrådigt tilbake i terrenget slik at dommerne måtte be føreren flere ganger å komme opp å gå sammen med de. Så får Breton stand lengre fremme og til høyre. Da kommer føreren av setteren opp og slipper hunden sin ut mot venstre og så forsvinner både hund og fører. For oss som ser på virker det som at hunden ikke vil ha noen kontakt med sin fører. Langt fremme på et vann ser vi at settereieren melder stand. Omsider kommer dommerne og føreren av Breton ut på vannet til settereieren. Dommerkritikken blir som følger: Vi ser begge hundene står sammen langt fremme litt ovenfor vannet. Da vi kommer frem dit er det bare breton som står igjen og lager et komplett fuglearbeide .Setteren har da forlatt sin fugl og gått videre fremover. Tro det eller ei, Setteren fikk gå videre til neste runde uten å ha avsøkt anvist terreng, forlatt sin fugl og slått på fugl.

 Etter lunsjpausen får jeg første slipp mot settereierens andre hund. Like etter slipp forsvinner også denne setteren fremover i terrenget på tross av eierens skriking og store anstrengelser for å få snudd hunden.Min hund vender og kommer inn flere ganger og jeg ber eieren høyt å tydelig å slutte å skrike da han forstyrrer min hund. Det blir stille en stund helt til setteren støkker 3 ryper og forfølger. Da starter levenet på nytt og nå ennå verre og min hund gir opp og setter seg fremfor oss. Uten beskjed fra dommerne kaller jeg hunden inn og venter på ny makker. Ny makker kommer frem men vi kan ikke slippe da den andre føreren ikke har kommet tilbake med sin hund. Så får jeg plutselig beskjed fra dommerne om at jeg er utslått da min hund ikke ville gå. Jeg forsto ingen ting og trodde først at  dommerne bare skøyet med meg for å erte meg. Men da de påny gjentok at jeg måtte koble hunden min, forsto jeg at de faktisk mente det. Jeg koblet da hunden og gikk ned fra fjellet helt fortvilet. På vei fra partiet så jeg settereieren stå langt fremme i terrenget og viftet med armene og skrek etter sin hund, og jeg husker tanken slo meg at neste gang vi møtes skal jeg oppføre meg like simpelt mot deg som du nu har gjort mot min hund i dag.

 Mine spørsmål blir derfor.:

Hvorfor stoppet ikke dommerne denne idioten.?

Hvorfor fikk han med videre sin andre hund  som hadde utført en dødssynd. ?

Hvorfor sørget ikke disse dommerne for at alle hundene fikk konnkurere i samme type terreng når de hadde hele fjellet å ta av. Det er bare de selv som bestemmer dette. ?

Er det ikke vanlig at hundeeieren får en kritikk på sin hund når han betaler for å starte, eller gjelder det andre regler her i Verdal.?

 Jeg reiser til Nord-Norge på mandag og blir borte til påske og forventer at det foreligger et svar på mitt brev over påske. I motsatt fall kommer jeg til å sende en kopi av dette brevet til FKF og NKKs jakthundutvalg.

Jeg kommer også i så fall til å henvise til 4 av mine dommerkolegaer som var med på prøven etter at de har fått tilgang til dette brevet.

 Med hilsen

Einar Holmvik

I pinsehelga 5 april var jeg inne på ITKKs hjemmeside og oppdaget at føreren som skrek og bråket slik at min hund sluttet å gå, hadde fått premie denne dagen. Jeg vil derfor tilføye at da jeg hadde kommet langt på hjemveien oppdaget jeg at jeg hadde en av partiets pistoler i beltet. Jeg snudde og gikk tilbake i eget spor til der jeg forlot partiet får å nå de igjen derfra. Da jeg kom til dette stedet sto hele partiet der fortsatt selv om det nå hadde gått over en halv time siden jeg forlot de, og jeg tolket da dette slik at fortsatt var setteren ute i søk, og jeg forlot partiet igjen og dro hjem.

Er det raseforsjeller som er grunnen til dette eller er det skilnad på kong salomon og Jørgen hattemaker på jaktrøvene i Norge i dag,???. Jeg har fortsatt pr.i dag ikke mottatt noen skriftlige kritikker fra prøven på min hund slik at jeg kan forstå dommernes avgjølse i denne saken. Jeg kan også tilføye at dommerne blev varslet om at den andre føreren hadde fått advarsel fra meg om skriking, to ganger, før dette siste skjedde da hans hund forsvandt for godt, sammen med føreren i full los.

Da jeg fortsatt ikke har fått noen skriftlig kritikk for min hund og har jeg heller ingen mulighet til å forstå dommernes vurdering av dette slippet, og jeg er svært takknemlig om noen som leser dette kan skaffe meg de skrevne dommerkritikkene og helst fra alle slippene denne dagen.Jeg ønsker også tilbakemeldinger fra de andre på partiet og ev andre som har interesse for saken, slik at vi kan få en diskusjon ev.på Facebook.

Skrevet 26.05.2015 av Einar

 

29.05.2015.

Besøkene på min hjemmeside har økt voldsomt den siste tiden og er nå totalt kommet opp i 166960 besøkende.

Etter at jeg for 3 dager siden la ut raporten min fra Verdalsprøven på hjemmesiden blev det i går fart i sakene da formannen i klubben hadde grepet inn slik at dommerutvalget måtte ringe meg for en oppklaring.

I dag drar jeg til Ytternamdalen til min gode venn Bertil Nyheim for å holde et foredrag, i kveld, for Namdal FHK i forbindelse med Nyheimstreffet 29.-31.mai. Jeg vil anbefale alle som har helgen disponibel til å reise dit for bl.a. å høre om klubbens opprinnelse, samt hundepsykologi og dressur, som er veien å gå for å få en samarbeidende og bedre jakthund.

Vi møtes i kveld på Nyheim Gård, hilsen Einar.

 

Hjemkommet fra Nyheimsguttens fantastiske klubbaften sammen med Namdal Fuglehundklubb, vil jeg berømme det fantastiske miljøet som var tilstede sammen med ca 70 av klubbens medlemmer både under kveldens foredrag, og den påfølgende dags duetrtening under ledelse av en humørfyldt og flink læremester i Bertil.

Her arrangerer klubben sine klubbkvelder og dommermøter, der både medlemmer og dommere får en praktisk gjennomgang i utøvelse og samhandling i bl.a. jaktprøveregler og dommernes frie subjektive skjønn innenfor disse rammene.

Takk for at jeg fikk komme og kose meg sammen med dere.Hilsen Einar.

 

Raporten fra Verdalsprøven

Etter utveksling av brev og mailer mellom det lokale dommerutvalget LD og meg, kan jeg konkludere med at dette overhode ikke har ført til noe positivt resultat for klubbens dommere, noe som var min mening med å skrive rapporten. Det eneste LD foreslår er å ta opp noen av de problene som oppsto denne dagen på en senere dommerkonferanse.

At LD ikke har hatt kontakt med meg på de siste 15 årene, skyldes at de har hatt en feil mailadresse på meg når de har innkaldt til såkalte tidligere dommerkonferanser og det er vel derfor de mener jeg ikke er meningsberetiget i denne sak når jeg ikke har fulgt med i utviklingen. Jeg får vel gi LD rett i dette og holde meg langt borte fra Verdalsprøvene for ettertiden.

Om utvalget også for ettertiden benytter min gamle mailadresse så håper jeg at begge parter er tilfredse med at vi nå avslutter denne saken.

Skrevet 25.juni 2015 av Einar

Vårprøvene 2015

Etter noen treningsdager på Storlien i påsken startet vårprøvene i Sverige. Andre påskedag 6. april startet min nye unghund, CO Cito NO34861/14, i Rundhøgen med 1. UKL og HP. Helgen etter, også i Rundhøgen var han påmeldt i ØKL, og tok 2.pris ØKL etter et flott fuglearbeide med reis og en flott apport. 18 april startet han i Lofsdalen med reultat 1. pris ØKL og HP.   I SKL dagen etter låg han på tredje plass etter 2 runder og  et presist og flott fuglearbeide med kontant reis, kontant ro i oppfl. og skudd og en fin apport.  I siste runde ny kontant stand med makker 5 meter bak. Før vi kommer opp til hundene løser makker ut og ruser forbi Cito og vi ser en rype som letter rett opp og forsvinner bakover fra hundene. Da vi kommer opp til situasjonen befinner Cito seg i kjerret, der rypa lettet, og blir koblet. På tross av en meget provoserende situasjon for Cito velger dommeren å avslutte dagen for begge hundene.

 På tross av en litt uheldig avslutning på vårprøvene, en totalt sett, resultatmessig, meget godt premiert unghund som bare er 1 år og to måneder gammel. Jeg kommer derfor til å anmelde han til svensk  derby, da en revierende hund som C/O Cito ikke har noe å stille opp med i et norsk derby.

 C/O Citos halvbror  Bjørklunds C/R Jakson, (Chotte) startet 17 april i Fjell-SM i Lofsdalen og blev nr 3 med 3. SKL. CK og HP. Han startet også i NNFKs SKL. 19. april, som beste søker på partiet men kom desverre ikke i fugl. Chotte er nå solgt til utlandet slik at dette var "Chottes" siste start med meg som eier.

Redigert 21. april 2015 av Einar

Sommeren og høstens aktiviteter

Mitt nye supertalent CO Cito som skal være med og jakte i Væsterbotten.

23. august 2015.

Når dette leses er jeg på vei til Saksnes for å jakte i fire dager sammen med min nye jaktvenn Jan Wiklund som er den nye eieren av Bjørklunds CR Jackson, og en ungpointer han har kjøpt fra Bjørn Meijel. Jeg har med meg mitt nye stortalent pointer CO Cito som er 12 generasjon av eget oppdrett av pointere.

Siste ukes første prøvetur i fjellet med Cito har vist meg at han nå er 4 mndr eldre en da han startet på vårprøvene med gode resultater, slik at jeg må bruke all min erfaring, som jeger og skytter, får å få han inn på et nytt spor nå på barmark om jeg vill oppnå topp resultater på han som jakthund i UK og VK utover senhøsten, Vi starter i Bruksvallarna i UKl og SKL 12 og 13 september. Drar deretter ned til min venn Søren Mulvad for å forberede Cito til SPKs hovedprøve med SKL og Gullpokal 24 -27/9. Så går turen videre til lavlandsprøver i Danmark der målet er å kvalifisere han til Nordisk Pointermatc som arrangeres 4. og 5. oktober på grensen til Tyskland. Men jeg forventer knallhard konkuranse om plassene på landslaget av ikke minst av Skipsfjorhønas C. Bolt,  Fn Isa og SM-vinneren Chrisvalls Finn om også disse velger å satse på lavland og landslaget.

Vi har hatt en værmessig våt sommer i Trøndelag der jeg har benyttet sommeren til oppussing av hus og lokaler på min eiendom med tanke på en bursdagsfest for nære naboer og slekt i august, og festen blev, iflg. tibakemeldinger vellykket, ikke minst takket være mine tre svenske venninder, Kritina Edh, Lena Wahlin, og datteren Karolin Svensson Wahlin, som kom hjem til meg og laget en fantastisk aften den, 14. august, for meg og mine innbudte venner. En stor takk også til alle mine mange venner som har gledet meg med hilsener både på Facebook, meldinger og telefon. Bursdagen min den 15. gikk jeg med telefonen på øret hele dagen for å motta gratulasjoner og jeg vet at mange ikke kom igjennom på telefonen så takk også til dere.

Jeg vil så godt jeg kan holde dere orientert om høstens aktiviteter for Cito og meg, og jeg vil derfor avslutte med å ønske alle som skal til fjells.: SKITT JAKT og lykke til med hundene.

Hilsen Einar. 

Jakt og jaktprøver høsten 2015

23.09.2015.

Rypejakten i Saxnes blev ingen sukses. Mye regn og nesten ingen ryper. På jaktprøven i Bruksvallarna blev det en ny 1. UKLK m HP, men upremiert uten fugl i vinnerklassen. Etter en fin golfrunde med Eva i Jærvsø, blev det to litt våte men fantastiske fine dager på Sørens hjemmebane sammen med hans gjestejægere. Jeg fikk flere standsituasjoner med Cito på rapphøns med frisk reis og ro i skudd og apport. Må nevne at han første dagen blev borte for meg slik at jeg måtte plystre innalling. Da kom han inn med en levende rapphøne som han overleverte til meg sittende ved min side. Ennu var han snill og samarbeidsvillig, noe som skulle endre seg.

PÅ jaktprøven i Bolunda gikk han meget bra på stubb. I slutten av slippet kom han inn i et oppvekstområde med mye fasaner som endte opp med at han jagde fasaner uhemmet og helt ute av kontroll fra meg. Neste dag i AK var han bortimot gal av alle fuglene han hadde sett i skogen dagen før og var for første gang i sitt unge liv totalt tett i ørene slik at det blev en veldig kort dag på prøven. I min store fortvilelse over hunden blev vi innvitert til Agneta Andersons jaktparadis og en ung Pointer vi skulle se på. Her oppdaget Cito at stort sett alle fasanene oppholdt seg i tett skog eller kanalkanter og blev av den grunn helt ustyrlig på åpen mark.

Etter å ha dømt et blandet parti på MFKs fæltprov på Gredby på mandag, bestemte jeg at Cito kunne glemme Cacit og Guldpokal slik at vi kunne dra rett hjem til Verdal og prøve oss på rypene igjen i håp om at han kunne bli seg selv igjen for å starte Norsk Derby til helgen.

En stor takk til Søren og Agneta for stor gjestfrihet, fra Cito og Einar. En hilsen også til alle mine venner som jeg nå ikke får møte på SPKs hovedprov denne uken. Vi sees igjen senere.

 Søndag 25. oktober.

Etter å ha kommet hjem og testet CO Cito på ryper igjen  og konstatert at han oppførte seg normalt,dro jeg til Dovre og Norsk Derby. Andreplass kval. på fredag etter et komplett fuglearbeide med reis. i  semifinalen blev han slått ut på støkk i medvind og tette vier.

Jg ville ikke helt gi opp fasanene, så da den nye eieren av halvbroren til Cito, Jan Vikstrøm ble med for å starte Bjørklunds Jackson i SM, startet vi på ny tur til Barsebeck, SM og Derby. På vei nedover jaktet vi i to dager sammen med Søren Mulvad og fikk skutt fasanaer for begge hundene etter meget gode reisinger og ro på begge hundene.

I Derby på lørdag. I første slipp vann Cito over sin danske konkurent. I andre slipp det samme etter ett fuglearbeide på en fasankokk som av dommerne under premieutdelingen kåret til derbyets suverent beste. I tredsje slipp, fortsatt i høye sukerbeter som i forrige, gikk han fortsatt meget godt men noe åpent som resulterte en støkk i medvind.Han respekterte støkken men dro litt etter da han så fasanen dra mot skogen. Dermed blev de to andre pointerne som var uten minus nr 1 og 2 og Cito nr 3 i Derby med 1. UKL HP. En ES. nr 4 også med 1. UKL og en ny pointer nr 5 med 2. UKL. Resultatene finnes på SFKs hjemmesider.

Etter en lang hjemtur på over 1000 km. har jeg nå jobbet mye siste uke med tanke på at allerede torsdag går turen, 700 km, til Longtora for å dømme fredag, og vidrere 150 km. sydvestover til Vedevåg for å dømme og skyte for Sveriges beste Bretons lørdag og søndag. Resultat og bilder fra disse tre prøvedagene finnes på facebook så jeg avstår her.

Oppsumerng av hundene 2015.

CO Cito NO34861/14

3x1.UKL m HP. - 1x2.økl. - 1x1.ØKL m HP. - 2.plass kval. Norsk Derby. - 3.plass finale Svensk Derby.    Om vi legger NPKs regler for poengberegning til grunn for "Resultater fra pointercup 2015", så har CO Cito oppnådd 23 poeng, noe som er sterkt for en unghund som ikke er 2 år før i 17.02.2015. Dette innebærer også at han tar med seg 9 poeng, gjeldende for et norsk jaktchapionat, inn i det nye året og videre.

Bjørklunds CR Jakson NO51016/10.

17.04.2015. Fjell-SM Lofsdalen 3.SKL. CK HP. Så blev "Chotte" solgt til Jan Vikstrøm, som førte han til 4. SKL i Arjeplog 27.09.2015, og vidre til SM lavland i Barsebekk. I første slipp fikk Chotte først ett fuglarbeid med apport. Litt senere ny stand der Chotte nektet å reise. Veldig synd for Jan, for ellers tror jeg Chotte kunne ha vunnet SM da ingen andre fant fugl to ganger denne dagen

Hirvassviopion Cepa FIN31312/07.

Stian og jeg hadde planlagt nytt kull på Cepa med Skipsfjordhønas Bolt. Lille julaften blev det konstatert kreft (Canser) i juret, og dette spredde seg raskt slik at hun måtte avlives 5. juledag. Stor sorg og begravelse samme dag hos Stian. Veldig synd da hun har avlet meget godt, bl.a CR Jackson og CR Donna, og ikke minst stortalentet CO Cito som bl.a. presterte 1.ØKL m HP, bare 14 mndr gammel

 Takk for i år. så møtes vi til nye dyster i 2016.

Redigert i slutten av desember 2015 av Einar.

Nyeste kommentarer

09.11 | 18:44

Hej, finns boken i lager för leverans? Hälsningar Åsa

09.11 | 18:30

Hej, finns boken i lager för leverans? Hälsningar Åsa

19.06 | 09:08

Hej Einar. Tusen tack för den fina boken. hoppas allting är bra med dig, här är...

30.01 | 10:08

Hei Carina. Jeg kan ikke huske å ha anbefalt malt kuvom i hundenes ...